top of page

AVÍS LEGAL

1.- Identitat del responsable de tractament

Aquesta política de protecció de dades regula el tractament de dades que realitza Catalana de Biogàs Iberia, SL. El Responsable del tractament de les vostres dades personals és:

2.- Finalitat dels tractaments de dades

Les dades subministrades per l'usuari per diferents mitjans (formularis, contractes, etc.) són recollides per Catalana de Biogàs Iberia, SL. dacord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

A cadascun d'aquests mitjans informem de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si heu autoritzat aquest tractament.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les vostres dades.

El detall del tractament de les vostres dades, segons la finalitat de recollida és:

 • Comunicacions Comercials.

  • Us remetrem informació dels nostres productes, serveis i activitats.

  • Les vostres dades personals es conservaran  fins al moment en què sol·licite no rebre les nostres comunicacions, en el moment de les quals se suprimiran. apareix a cada comunicat.

 • Bústia de contacte

  • Tractarem les vostres dades per contestar a la vostra sol·licitud, qüestions o dubtes. Després d'això se suprimiran excepte que impliqui responsabilitats i accions de l'empresa.

 • Selecció de Personal

  • Tractarem les seves dades únicament per a la selecció del lloc de treball al qual s'hagi presentat. 

 • Alta i gestió de clients.

  • Es tractaran les dades per a la gestió contractual, oferir-li el servei o producte que adquireixi, gestió comptable, millorar els nostres serveis i productes, etc. .​

En cap cas no es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se li va informar i autoritzar. No se cediran les vostres dades a tercers excepte que vostè ho hagi autoritzat expressament.

La base legal per al tractament de les vostres dades és l'execució dels serveis que ens ha sol·licitat i ha autoritzat expressament.

3.- Tractament de les vostres dades per tercers

Les dades es comunicaran a altres empreses del grup Catalana de Biogàs Iberia, SL o tercers (facturació, enquestes de satisfacció, formació, etc.) per a fins administratius interns, inclòs el tractament de dades personals de clients o empleats: Comptabilitat, seguretat d'instal·lacions , prevenció de riscos laborals, etc. Aquesta gestió de les vostres dades es realitza única i exclusivament per garantir la realització dels serveis que us oferim.

Catalana de Biogàs Iberia, SL disposa de normes i procediments vinculants corporatius que regulen la seguretat del tractament de les seves dades i garanteixen que no seran utilitzats per a cap altra finalitat ni per terceres empreses fora de les que heu autoritzat i estat informat.

4.- Transferència internacional de dades personals

No es transferiran les vostres dades personals fora de l'Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

5.- Caràcter voluntari de la informació facilitada i veracitat de les dades

Ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i per això garanteix que les dades personals facilitades són veraces; responent, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-nos, el dret a excloure dels serveis tot usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de la resta d'accions que siguin procedents en dret.

6.- Els seus drets en facilitar-nos les seves dades

En qualsevol moment podeu sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les vostres dades.

Vostè pot:

 • Accedir a les vostres dades: sol·licitar quines dades tenim vostres i quin ús en fem i fins i tot que us les lliurem per portar-les a una altra companyia.

 • Rectificar les vostres dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.

 • Suprimir les vostres dades: sol·licitar que les vostres dades siguin eliminades i no se'n faci tractament, fora del que la llei ens exigeixi conservar.

 • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les vostres dades.

Per a això podeu adreçar un escrit indicant quin dret voleu exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del vostre DNI dirigit al Responsable de Protecció de Dades i adjuntant el vostre DNI a la següent adreça: Catalana de Biogàs Iberia, SL,  Avda.Josep Tarradellas, 38 - 08029 Barcelona o al mail info@catalanadebiogas.com

bottom of page