top of page
opt_Startseite01_gespiegelt-2_edited.jpg

LA NOSTRA ACTIVITAT

Què és el biometà?  Com es genera?  Per què construir una planta? Què ens aporta?

Et convidem a  saber més del món del biometà

Unes píndoles per avançar

Què és el biogàs?

El biogàs és un combustible natural, no fòssil, d'alt poder calorífic depenent del contingut de gas metà (CH4)

S'obté de la digestió anaeròbica de materials orgànics biodegradables procedent principalment de dejeccions ramaderes, fangs de depuradora i aigües residuals, residus de la indústria agroalimentària, fracció orgànica de residus municipals, etc.

Vegem-ne el procés natural.

2.png

Què passa després?

Un cop obtingut el biometà, disposem d'un combustible  substitut del gas natural, com a font d'electricitat o calor,  com a propulsor de vehicles  o bé com a matèria primera per a la generació d'hidrogen renovable.

4.png

Com funciona una planta?

No hi ha una planta tipus  ja que es construeixen en funció de la combinació de condicionants:

  • Quin tipus de residu s'utilitzarà?

  • Hi ha connexió a xarxa?

  • Hi ha disponibilitat de terrenys que no condicionin la implantació?

  • Hi ha disponibilitat de terrenys on aplicar el digestat?

8.png
bottom of page