top of page

SERVEIS

Garantim que el projecte sigui una realitat

  • Som una solució tecnològica de darrera generació  per al tractament dels residus orgànics i les dejeccions i aportem solucions integrals per a fertilitzants i digestius.

  • Fem partícip el client d'un negoci rendible a llarg termini amb fluxos de caixa recurrents i predictibles, que permetrà que la seva indústria continuï creixent sense consumir riscos ni recursos propis per a la construcció d'una infraestructura energètica destinada al tractament dels residus.

  • Col·laborem de forma activa en la transició energètica gestionant la compravenda del biometà i optimitzant el rendiment de planta.

Desenvolupem i promovem plantes de biometà

Estructurem el finançament i explotem la planta

01

PROMOCIÓ

o Anàlisi de viabilitat.

o Disseny, Enginyeria i Desenvolupament de projecte

oTramitació de permisos i llicències

oAportació de recursos fins a la fase RTB “Ready To Built”

03

ESTRUCTURACIÓ FINANCERA

oEstructuració d'un contracte EPC que sigui bancable per poder executar un finançament sense recurs a l'accionista en modalitat Project finance més deute subordinat si fos necessari.  

02

EXECUCIÓ

oObra civil

oInstal·lacions

oServeis auxiliars

04

GESTIÓ

oOperació i manteniment

oVenda de biometà a mercat

bottom of page